top of page
3 MØTEROM

Rudi Gard

Kan tilby det dykk måtte ynskje av servering. Serveringa er i andre lokalar enn møtelokala.

RUDILÅVEN:

Opptil 320 personar i kino-oppsett + 150 på galleri

 • Wifi

 • Lerret

 • Projektor

 • Flippover

 • Lydanlegg

 

LÅVEPUBBEN:

Opptil 50 personar i kino-oppsett og 25 med bridoppsett

 • Wifi

 • Lerret

 • Projektor

 • Flippover

 • Lydanlegg

 

FJOSET:

Opptil 50 personar

 • Wifi

 • Lerret

 • Projektor

 • Flippover

 • Lydanlegg

bottom of page