top of page
FLEIRE MØTEROM

Røisheim

Treng du møterom, har Røisheim fleire grupperom, og moglegheit til konferanseoppsett for opp til ca. 30 personar i hovudhuset. Låven på tunet, er innreidd for større grupper, både til konferansar og meir uformelle samankomster. Her finst det moderne fasilitetar som WiFi tilknyting og moglegheiter for presentasjon i møteromma.

bottom of page