Klimapark2469
Klimapark2469

Foto: Norsk Fjellsenter

Klimapark2349
Klimapark2349

Foto: Johan Wildhagen

Klimapark2349
Klimapark2349

Foto: Johan Wildhagen

Klimapark2469
Klimapark2469

Foto: Norsk Fjellsenter

1/4
UTFORSK ISTUNNELEN

Klimapark2469

Utforsk fortid og notid i istunnelen ved Galdhøpiggen! 50 meter inn i isen og 7000 år attende i tid, blir du guida gjennom den unike istunnelen. Turen er ei kjelde til kunnskap om klimahistorie, jakt og fangst, geologi og biologi. Over Juvflye, ved foten av Galdhøpiggen er det tilrettelagt med gangveg og formidlingsstasjonar.