top of page
LOKALE SMAKAR

Akevitt på Sve Gardsbrenneri

I låven på Sve gard har dei innreia til eit moderne brenneri, med brannsikkert alkohollager og rom for destillering. Her finst det einaste apparatet i Noreg, utanom industrien som klarar å lage rein nok sprit til å laga Vodka, Gin og Akevitt. Smakstilsettinga på spriten er lokale smakar frå beite- og utmark.

bottom of page